Ako uzatvoriť poistenie

Ak potrebujete poistenie ihneď, jednoducho tak môžete urobiť uzavretím týchto poistení:

UZAVRITE ONLINE: cestovné poistenie I poistenie do hôr I poistenie zodpovednosti zamestnanca I poistenie bytu a domácnosti povinné zmluvné poistenie

Prosím, kliknite na požadované poistenie a zobrazia sa inštrukcie.

Povinné zmluvné poistenie

 1. V on-line poistnej kalkulačke PZP zvoľte druh vozidla.
 2. Zadajte pravdivé údaje pre výpočet poistenia.
 3. Porovnajte ceny PZP a kliknite na tlačidlo „Uzatvoriť poistenie“ v poisťovni, v ktorej chcete uzatvoriť vaše zákonné poistenie.
 4. Následne vyplňte požadované údaje o poistníkovi (držiteľovi prípadne vlastníkovi) a vozidle podľa platných dokladov (občiansky preukaz/výpis z registra, technický preukaz/osvedčenie o evidencii).
 5. Prekontrolujte zadané údaje a Váš návrh poistenia odošlite.
 6. Na zadaný e-mail ihneď obdržíte údaje o uzatvorenom poistení vrátane návrhu poistnej zmluvy, dočasnej bielej karty (potvrdenia o poistení) a poistných podmienok. Poistné uhraďte v zmysle návrhu zmluvy najneskôr tak, aby bolo pripísané na účet poisťovne do dátumu splatnosti (ak nie je uvedené v návrhu zmluvy inak).
 7. Ak ste požiadali o zaslanie dokumentov poštou, návrh poistnej zmluvy s dočasnou bielou kartou prípadne poštovým poukazom - šekom je Vám zaslaný na Vašu adresu prostredníctvom pošty (1. trieda), ktorý by Vám mal byť doručený do poštovej schránky nasledujúci pracovný deň (ak bol návrh uzavretý do 15.00 hod. pracovného dňa).
 8. Po uhradení poistného Vám poisťovňa zašle poistku s bielou a zelenou kartou s celoročnou platnosťou.

Havarijné poistenie

 1. Vo formulári na výpočet havarijného poistenia zvoľte výpočet poistenia pre nové alebo ojazdené vozidlo.
 2. Zadajte cenu nového vozidla (v prípade ojazdeného vozidla Vám ju určíme).
 3. Zvoľte druh/značku vozidla.
 4. Porovnajte ceny havarijného poistenia a zvoľte poistenie, o ktoré máte záujem.
 5. Následne vyplňte požadované údaje o poistníkovi a vozidle podľa platných dokladov (občiansky preukaz/výpis z registra, technický preukaz/osvedčenie o evidencii).
 6. Prekontrolujte zadané údaje a Vašu objednávku návrhu poistenia odošlite.
 7. POZOR! Odoslaním návrhu nie je havarijné poistenie dojednané ani platné! Objednávka bude prekontrolovaná, overená, ojazdené vozidlo sa musí najskôr podrobiť obhliadke (foteniu) a až po obhliadke je možný začiatok poistenia (vrátane doloženia vyžiadaných dokladov). Poistné uhraďte najneskôr v deň začiatku poistenia.
 8. Originál poistnej zmluvy je Vám zaslaný na Vašu adresu prostredníctvom pošty (1. trieda), ktorý by Vám mal byť doručený do poštovej schránky nasledujúci pracovný deň.
 9. Návrh poistnej zmluvy podpíšete a obratom zašlete najneskôr do 5 dní podľa pokynov s ďalšími vyžiadanými dokumentmi v zásielke naspäť.
 10. Po doručení zmluvy Vás o tejto skutočnosti budeme informovať e-mailom a získate všetky ďalšie klientske služby (viac o výhodách).

100% GAP poistenie

 1. Prosím, pozrite si stránku 100% GAP poistenia vozidla.
 2. Originál poistnej zmluvy Vám zašleme na e-mail, tento si vytlačíte, podpíšete a odošlete podľa inštrukcií poštou na našu adresu.
 3. Návrh poistnej zmluvy si vytlačíte, podpíšete a obratom zašlete podľa pokynov s ďalšími vyžiadanými dokumentmi poštou na našu adresu.
 4. Po doručení zmluvy Vás o tejto skutočnosti budeme informovať e-mailom a získate všetky ďalšie klientske služby (viac o výhodách).

Poistenie sedadiel

 1. V súčasnosti nie je možné uzatvoriť poistenie sedadiel cez internet - poistenie sedadiel.

Cestovné poistenie

 1. V on-line kalkulačke cestovného poistenia zadajte údaje týkajúce sa vášho poistenia.
 2. Po vyplnení príslušných údajov pokračujte ďalej, kliknutím na tlačidlo „ďalej“.
 3. Po odoslaní údajov na uzatvorenie cestovného poistenia obdržíte na zadaný e-mail údaje týkajúce sa Vami dojednaného poistenia vrátane údajov k úhrade poistného.
 4. Nezabudnite uhradiť poistné, pretože poistenie nadobúda platnosť až po zaplatení.
 5. Poistenie je tak uzatvorené bez potreby akýchkoľvek ďalších úkonov, či administratívy.

Poistenie právnej ochrany

 1. V súčasnosti nie je možné uzatvoriť poistenie právnej ochrany cez internet - poistenie právnej ochrany.

Ostatné druhy poistenia

 1. V prípade ďalších druhov poistenia sa väčšinou vyžaduje podstatne viac podkladov a informácií potrebných na vypracovanie konkrétnej ponuky poistenia, konkrétne druhy poistenia sa vyznačujú rôznorodosťou a každá konkrétna ponuka poistenia je zvyčajne individuálna zohľadňujúca požiadavky a profil klienta ako i ďalšie faktory. Z toho dôvodu sa pristupuje k vybaveniu žiadosti o konkrétny druh poistenia individuálne na základe vyžiadaných informácií, údajov a podkladov potrebných k vypracovaniu ponuky požadovaného poistenia.

Neviete nájsť konkrétne poistenie? Prehľadný zoznam druhov poistenia nájdete v produktovej mape.


SSL