Časté otázky - nájdite riešenie vášho problému

Na stránke sa objavil oznam "Toto pripojenie nie je dôveryhodné" (resp. „Zabezpečené pripojenie zlyhalo“), čo robiť?

Tento oznam sa môže objaviť na stránke z dôvodu, že webstránka je zabezpečená SSL certifikátom, čím je zabezpečený bezpečný prenos Vašich osobných údajov na miestach, kde sa zadávajú osobné údaje. Preto kliknite na tlačidlo / odkaz Rozumiem možným rizikám (resp. Alebo môžete pridať výnimku...), následne kliknite na tlačidlo Pridať výnimku... (pokiaľ by ste klikli na odkaz „Rýchlo odtiaľto preč!“ nezobrazil by sa Vám obsah stránky a nebolo by možné dojednať poistenie). Ďalej potvrďte / kliknite na „Získať certifikát“ a nakoniec potvrďte / kliknite na „Potvrdiť bezpečnostnú výnimku“.

Nedostal som / nedoručilo mi e-mail s dojednaným návrhom poistnej zmluvy.

V tomto prípade Vám odporúčame skontrolovať priečinok SPAM / Nevyžiadaná pošta, nakoľko sa môže stať, že Vám e-mail uloží do tohto priečinku. Návrh poistnej zmluvy by ste mali obržať ihneď po odoslaní formulára, pokiaľ ho z nejakých dôvodov neobdržíte, odporúčame Vám kliknúť na klientsku zónu, kde kliknite na Zaslať nové heslo, a zadajte Váš e-mail, ktorý ste uviedli pri dojednávaní návrhu poistnej zmluvy. Za okamih Vám bude na e-mail doručené nové heslo (pozrite aj priečinok SPAM). Následne sa prihláste na svoje online konto v klientskej zóne, z ktorej si môžete vytlačiť všetky dokumenty od poistenia vrátane poistnej zmluvy a dočasnej bielej karty. Všetky dokumenty máte k dispozícii nonstop 24 hodín denne.

Nedajú sa mi otvoriť dokumenty zaslaného návrhu poistnej zmluvy na e-mail.

Niektoré prehliadače a e-mailové schránky využívajú vlastný software na otváranie dokumentov. Pokiaľ sa stane, že Vám nejaká aplikácia neotvorí naše dokumenty, odporúčame Vám stiahnuť si zadarmo program na čítanie dokumentov vo formáte PDF - Adobe Acrobat Reader, po kliknutí na nasledujúci link: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html.

Môžem zaplatiť poistné poštovým poukazom – šekom?

Poistné možno zaplatiť aj šekom, len odporúčame uhradiť ho ihneď resp. čo najskôr, aby bolo poistné pripísané na účet poisťovne včas (do dátumu splatnosti), nakoľko pri platbe šekom trvá vykonanie transakcie / pripísanie platby na účet dlhšie ako napr. pri bankovom prevode. Platbu šekom nevykonávajte v posledný deň lehoty (ak nie je stanovené v konkrétnom prípade inak). V prípade platby šekom použite:

  • platobné a ďalšie údaje z návrhu zmluvy (výška poistného, bankový účet, variabilný symbol)
  • ako adresáta uveďte adresu poisťovne, v ktorej ste si dojednali poistenie (nájdete ju v každom návrhu poistnej zmluvy)
  • ako odosielateľa uvádzate Vaše údaje ako Poistníka (tiež nájdete v návrhu zmluvy).

Extra služba pre každého, kto nemá možnosť vytlačiť si dokumenty alebo chce platiť poistné šekom.

Ak nemáte možnosť vytlačiť si potrebné dokumenty alebo chcete platiť poistné šekom, máme pre Vás riešenie. Nechajte si ich zaslať poštou vďaka našej extra službe – stačí zakliknúť pri dojednávaní poistenia položku: Žiadam zaslať návrh poistnej zmluvy a dočasnú bielu kartu (prípadne poštový poukaz/šek) poštou. Ak ste zvolili možnosť platby poistného poštovým poukazom / šekom, spolu s návrhom a bielou kartou Vám bude zaslaný aj šek na úhradu prvého poistného ! AVŠAK POZOR ! len ak nie je potrebné uhradiť poistné ihneď v deň dojednania zmluvy (v takom prípade vykonajte platbu ešte v tento deň buď bezhotovostne alebo prepísaním údajov na poštový poukaz typu U). Pokiaľ využijete našu Extra službu a formulár s dojednaným PZP odošlete (teda návrh poistnej zmluvy uzavriete) najneskôr do 15,00 hod. pracovného dňa, budú uvedené dokumenty odoslané na Vašu adresu 1. triedou ešte v ten istý deň. Pokiaľ nezlyhá poštový doručovateľ, nasledujúci pracovný deň by ste mali mať zásielku vo Vašej poštovej schránke. Extra služba zaslania dokumentov poštou je zadarmo jedine u nás! Nič nepodpisujete, nič neposielate naspäť!

Kedy a ako musím uhradiť poistné?

Poistné je nutné uhradiť podľa informácii v návrhu poistnej zmluvy, najneskôr však do dňa splatnosti uvedeného v návrhu poistnej zmluvy. Poistné možno uhradiť na uvedený bankový účet a to prevodom z bankového účtu / internetbankingom, vkladom na bankový účet alebo poštovým poukazom (šekom). V prípade platby šekom použite platobné a ďalšie údaje z návrhu zmluvy (výška poistného, bankový účet, variabilný symbol), ako adresáta uveďte adresu poisťovne, v ktorej ste si dojednali poistenie (nájdete ju v každom návrhu poistnej zmluvy), a ako odosielateľa uvádzate Vaše údaje ako Poistníka (tiež nájdete v návrhu zmluvy).

Nestihol som uhradiť prvé poistné do dňa splatnosti.

V takom prípade návrh poistnej zmluvy zanikol a uvedeným poistením nie ste, a ani ste neboli krytý. Ak došlo k poistnej udalosti, budete musieť zaplatiť celú škodu poškodenému, a čelíte ďalším zákonným sankciám za nepoistené vozidlo v danom období. Dojednajte si čo najskôr nové PZP!

Prečo má biela karta vytlačená z internetu obmedzenú platnosť?

Ide o dočasnú bielu kartu, ktorá slúži ako potvrdenie o uzatvorenom poistení, je časovo obmedzená na niekoľko dní podľa konkrétnej poisťovne. Po uhradení poistného Vám poisťovňa zašle bielu a zelenú kartu s celoročnou platnosťou. Z tohto dôvodu odporúčame zaplatiť poistné čím najskôr, nakoľko proces zaevidovania platby poistného a zaslania príslušných dokladov z poisťovne môže trvať niekoľko dní.

Odkedy budem mať vozidlo poistené?

Naše online poistenie / PZP Vám umožňuje uzatvoriť poistku s okamžitou platnosťou, teda vozidlo si môžete poistiť ihneď od okamihu dojednania návrhu poistnej zmluvy, alebo od dátumu, ktorý zvolíte. Stačí len v zmysle konkrétneho návrhu poistnej zmluvy uhradiť prvé poistné do dátumu splatnosti. Ihneď si môžete vytlačiť všetky dokumenty vrátane poistnej zmluvy a bielej karty.

Cestujem do zahraničia - potrebujem zelenú kartu.

Požiadajte nás e-mailom na poistenie@merkurybroker.sk o jej zaslanie (uveďte Vaše údaje a číslo zmluvy), pokiaľ o ňu požiadate najneskôr do 15,00 hod. pracovného dňa, bude vám zelená karta odoslaná na Vašu adresu 1. triedou ešte v ten istý deň. Pokiaľ nezlyhá poštový doručovateľ, nasledujúci pracovný deň by ste mali mať zásielku vo Vašej poštovej schránke.

Zaplatil som poistné no neprišla mi nová biela a zelená karta.

V ojedinelých prípadoch, najmä ak poistné bolo zaplatené v posledných dňoch lehoty na zaplatenie poistného poštovým peňažným poukazom, resp. s nesprávnym variabilným symbolom apod., môže nastať situácia, že pripísanie poistného na účet a identifikovanie platby trvá dlhšie, resp. nie je možné identifikovať Vašu platbu. Pokiaľ Vám končí platnosť bielej karty, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom známych kontaktov s uvedením Vašej požiadavky, resp. nám (podľa možnosti) zašlite e-mailom naskenovaný poštový poukaz s úhradou poistného, resp. výpis z bankového prevodu / internetbankingu o úhrade poistného, aby sme vec ihneď vybavili a zaslali Vám potrebné doklady od poistenia.

Ako opravím chybne zadané údaje po odoslaní formulára / dojednaní návrhu poistnej zmluvy?

Kontaktujte nás.

Čo mi poskytuje online konto v klientskej zóne?

Najväčšou výhodou našich klientov je vytvorenie klientskeho online konta. Vlastné online konto umožňuje NONSTOP prístup ku všetkým dokumentom a informáciám 24 hodín denne. Okrem toho každý klient získava exkluzívny servis – všetky potrebné informácie týkajúce sa nielen poistenia, prístup k dôležitým formulárom a informáciám, informácie o extra zľavách na poistenie, ktoré žiadny on-line sprostredkovateľ na svojich stránkach neponúka a ďalšie individuálne výhody pre nášho konkrétneho – verného klienta.

Je možné získať lepšie ceny poistenia vozidiel ako uvádzate na stránke?

Na stránke sú uvádzané ceny, ktoré zahŕňajú maximálne zľavy a bonusy, teda zvyčajne minimálne poistné. Samozrejme, môže sa stať, vzhľadom na rôzne „sezónne“ akcie, že je možné v konkrétnom období získať i lepšiu cenu ako sú momentálne oficiálne on-line ceny poistenia v ponuke. Avšak o tejto skutočnosti sú nonstop informovaní naši klienti, ktorí majú, resp. mali už u nás dojednané poistenie a to cez vlastné online konto v klientskej zóne. Teda po prihlásení sa na online konto v klientskej zóne si viete kedykoľvek zistiť aj informácie o výhodnejších cenách poistenia a samozrejme takéto poistenie aj uzavrieť.

Aké je zabezpečenie portálu www.poistim.sk?

Merkury Broker s.r.o. zabezpečuje internetový portál www.poistim.sk SSL certifikátom od GoDaddy.com, čím je zabezpečený bezpečný prenos Vašich osobných údajov na miestach, kde sa zadávajú osobné údaje klienta. Skutočnosť, že je stránka chránená SSL certifikátom zistíte jednoducho pri vkladaní Vašich údajov, keď v prehliadači nájdete https:// (nie klasické http://).

Ako sa stanem Vašim klientom?

Našim klientom sa stáva každý, kto uzatvorí poistenie cez našu spoločnosť Merkury Broker s.r.o.


SSL