Ceny a zmluva GAP poistenia

Vy ešte neviete, že Vaše motorové vozidlo si môžete poistiť na 100% jeho kúpnej (obstarávacej) ceny a zaistiť si v prípade poistnej udalosti (totálnej škody) návratnosť všetkých vložených finančných prostriedkov po dobu troch, štyroch resp. piatich rokov?

Nevyhnutné doklady k poistnej zmluve EuroGAP:

  • fotokópia veľkého technického preukazu (OEV časť II)
  • fotokópia faktúry za vozidlo

Ako zistím cenu a uzavriem zmluvu GAP?

Zašlite nám e-mailom na poistenie@merkurybroker.sk značku vozidla a cenu nového vozidla z faktúry (výslednú cenu po všetkých zľavách) a vypracujeme Vám ponuky GAP poistenia.

Ak máte staršie, ojazdené vozidlo, je potrebné poslať aj technické údaje (najlepšie naskenovať veľký technický preukaz), uviesť výbavu vozidla a počet najazdených kilometrov.


SSL