Detské investičné poistenie

Vykročiť do budúcnosti bez obáv a bez finančných prekážok. Výhoda, ktorú môže dieťaťu poskytnúť rodič alebo iný príbuzný. Výhoda, ktorá umožní naplniť sny a plány Vášho dieťaťa. Doprajte svojej ratolesti o niečo krajšiu budúcnosť vďaka finančnému kapitálu pre dieťa, ktorý môže v budúcnosti poslúžiť ako "štipendium", veno či "štartovné" do života.

  • Detské investičné poistenie je transparentný produkt životného poistenia pre deti a mládež, ktorý poskytuje poistenému ochranu vo forme kvalitného úrazového poistenia a zároveň buduje špeciálny investičný účet, na ktorom sa zhodnocujú prostriedky.
  • Je vhodnou kombináciou úrazového poistenia a možnosti zhodnocovať voľné finančné prostriedky.
  • Po celú dobu trvania poistenia je dieťa poistené pre prípad následkov úrazu i nešťastnej udalosti a poistník môže v prospech dieťaťa investovať voľné finančné prostriedky.
  • V prípade úrazu je poistenému dieťaťu vyplatené poistné plnenie vo výške príslušného percenta z poistnej sumy na úraz.
  • Máte možnosť výberu časti našetrených prostriedkov a možnosť vložiť voľné finančné prostriedky prostredníctvom mimoriadneho poistného.

V prípade, že máte záujem o uzatvorenie detského investičného poistenia, kontaktujte nás e-mailom na info@poistim.sk a uveďte odkiaľ ste (mesto). Dovoľujeme si Vás upozorniť, že poistenie pre deti sprostredkúvame väčšinou osobne cez nášho sprostredkovateľa (kanceláriu) pôsobiaceho v príslušnom regióne.


SSL