Čo je 100% GAP poistenie

Pri kúpe nového alebo ojazdeného vozidla je najväčšou obavou majiteľa krádež vozidla alebo jeho zničenie pri autonehode, požiari alebo živelnej pohrome. V prvých troch rokoch klesne trhová hodnota vozidla natoľko, že i najlepšie havarijné poistenie Vám poskytne poistné plnenie niekedy len vo výške polovice kúpnej ceny vozidla.

GAP - poistenie finančnej strany - vás ochráni v prvých rokoch po kúpe automobilu, keď je jeho amortizácia najrýchlejšia. Zároveň Vám poskytuje vysokú mieru finančnej istoty v dobe, v ktorej dochádza k veľkému počtu krádeží a nehôd.

EuroGAP kryje rozdiel medzi súčasnou (všeobecnou) hodnotou vozidla v čase poistnej udalosti a jeho kúpnou (obstarávacou) cenou (z faktúry), ktorý v prípade krádeže alebo totálnej škody nie je hradený z havarijného poistenia. Poskytuje Vám plnú finančnú ochranu na obdobie 3 - 5 rokov na úrovni kúpnej ceny vozidla. Nevyhnutnou podmienkou pre uzavretie EuroGAPu je súčasne uzatvorené (platné) havarijné poistenie daného vozidla. Prejsť na ceny GAP poistenia / uzatvorenie zmluvy EuroGAP.

Produkty:

 • Classic - stopercentná finančná ochrana na 3, 4 alebo 5 rokov. Na tri, šryri alebo päť rokov máte istotu, že v prípade krádeže alebo totálnej škody budete mať vždy k dispozícii prostriedky na kúpu nového vozidla. Toto poistenie Vám prináša možnosť 100% návratu investície do vozidla.
 • Smart - dlhodobá istota vloženej investície na 5 rokov. Vaša investícia do vozidla je chránená celých päť rokov od jeho kúpy. Toto poistenie je vhodné nielen pri financovaní vozidla leasingom, kedy Vás chráni pred dlhom voči leasingovej spoločnosti. Krytie lineárne klesá zo 100% v dobe kúpy, na 50% na konci päťročného obdobia. Je to predovšetkým dlhodobé a inteligentné zaistenie vložených finančných prostriedkov.
 • Premium - kombinácia toho najlepšieho na 5 rokov. Päťročná maximálna garancia, pri ktorej v prvých troch rokoch obdržíte pri poistnej udalosti rozdiel medzi cenou obstarávacou a časovou v 100% návratnosti ako je pri variante Classic. Vo štvrtom a piatom roku získavate 70-50% z obstarávacej ceny svojho vozidla.


Maximálne poistné plnenie pre nové aj ojazdené vozidlá je 40 000 €.

Taktiež máte možnosť pripoistenia náhrady spoluúčasti z havarijného poistenia. Limit poistného plnenia náhrady spoluúčasti z havarijného poistenia je 4 000 €.

Poistenie je možné uzatvoriť až do 150 dní od dátumu vystavenia faktúry za vozidlo. Nové i ojazdené vozidlá je možné poistiť maximálne do výšky 100 000 € obstarávacej ceny. Poistné môžete zaplatiť jednorazovo (na celé poistné obdobie) alebo v ročných splátkach (5% navýšenie poistného oproti jednorazovej platbe).

Výhody:

 • Jednoduché dojednanie postnej zmluvy EuroGAP.
 • Poistenie je platné už od momentu podpísania návrhu!
 • Máte až 30 dní na úhradu poistného od podpísania návrhu poistnej zmluvy. Ak nie je poistné zaplatené do 30-tich dní, návrh poistenia je automaticky stornovaný bez poplatku alebo penále.
 • Plná finančná ochrana až 5 rokov na úrovni obstarávacej ceny - žiadne starosti v prípade krádeže, totálnej škody alebo živelnej pohromy – zaplaťte iba raz na začiatku (pri uzatvorení) poistenia alebo každý rok počas doby poistenia!
 • Dostatok finančných prostriedkov na nákup vozidla v rovnakej cene... plnenie do výšky 100% obstarávacej ceny
 • Poistné plnenie je vyplatené do 15 dní od likvidácie poistnej udalosti
 • Priaznivá cena – za menej ako 0,40 € na deň môžete mať spokojný spánok
 • Pre každú poistnú udalosť, ktorú havarijná poisťovňa rieši ako totálnu škodu
 • Nemusíte investovať do drahých zabezpečovacích systémov, ktoré Vás neochránia pred haváriou alebo živelnou pohromou
 • Dostatok prostriedkov na obstaranie nového vozidla
 • Jednoduché vybavenie poistnej udalosti

SSL