Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Havarijná poistka (all risk) vs. výber rizík

Komplexné havarijné poistenie vozidla alebo stačí čiastočné kasko? Koľko možno ušetriť na havarijnej poistke?

Štandarná havarijná poistka zvyčajne pokrýva všetky riziká (ide o tzv. all-risk poistenie). Mnoho ľudí považuje takéto havarijné poistenie za drahé, resp. požadujú len krytie niektorých rizík. V takomto prípade môžeme hovoriť o čiastočnom kasku.
 

Čiastočné kasko, resp. havarijné poistenie vozidla len na vybrané riziká je zvyčajne v porovnaní s all-risk poistením podstatne lacnejšie. Nakoľko každý klient má požiadavky podľa svojich potrieb, odporúčame zvážiť všetky argumenty pri voľbe optimálneho poistenia auta.
 

Klient, v závislosti od konkrétnej ponuky poisťovne, má dnes na výber rozmanité možnosti poistenia napr. na nasledovné riziká:

- krádež a živel (+ poistenie čelného skla)

- stret so zverou a nezavinená havária (+ poistenie čelného skla / všetkých skiel)

- stret so zverou a nezavinená havária, živel, vadalizmus (+ poistenie čelného skla / všetkých skiel)

- stret so zverou a nezavinená havária, živel, vadalizmus, krádež (+ poistenie čelného skla / všetkých skiel)

Klient má možnosť voľby rôznych pripoistení, napr. pripoistenie skiel vozidla, úrazového poistenia, náhradného vozidla, právnej ochrany, batožiny, nadštandardnej asistencie.

 

Príklad:
 

Nové vozidlo v hodnote 18 000 € poistené na riziko živel + krádež (spoluúčasť 5% min. 166 €) s pripoistením čelného skla vozidla za 77 € ročne.


Nové vozidlo v hodnote 18 000 € poistené na riziko živel + krádež + vandalizmus + nezavinená havária (spoluúčasť 5% min. 166 €) s pripoistením čelného skla vozidla za 135 € ročne.


Nové vozidlo v hodnote 40 000 € poistené na riziko živel + krádež (spoluúčasť 5% min. 166 €) s pripoistením čelného skla vozidla za 171 € ročne.


Nové vozidlo v hodnote 40 000 € poistené na riziko živel + krádež + vandalizmus + nezavinená havária (spoluúčasť 5% min. 166 €) s pripoistením čelného skla vozidla za 300 € ročne.