Spolupráca, kariéra

Máte záujem o spoluprácu s nami? Chcete zvýšiť svoje príjmy? Ponúkame Vám jednoduchú spoluprácu formou, ktorá Vám najviac vyhovuje.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať s uvedením Vašej požiadavky e-mailom na poistenie@merkurybroker.sk.

Virtuálny sprostredkovateľ

Forma spolupráce: zadávanie poistných zmlúv on-line a odporúčanie klientov s cieľom uzavretia poistenia on-line
Odmena: dojednaná individuálne zmluvou o spolupráci, stanovená percentom z každej sprostredkovanej platnej/zaplatenej zmluvy

Majiteľ, prevádzkovateľ web stránky

Forma spolupráce: umiestnenie web odkazu (web link) alebo reklamného banneru na vašu web stránku
Lokalita: slovenské internetové web stránky (s pôsobnosťou v SR)
Odmena: dojednaná individuálne zmluvou o spolupráci/reklame, stanovená percentom z každej sprostredkovanej platnej/zaplatenej zmluvy z vašej web stránky

Sprostredkovateľ poistenia

Forma spolupráce: vyhľadávanie nových a starostlivosť o existujúcich klientov, uzatváranie a správa poistných zmlúv, vzdelávanie
Lokalita: celá Slovenská republika
Odmena: formou provízií stanoveným percentom z každej poistnej zmluvy v zmysle platného provízneho poriadku (nie MLM systém), po zapracovaní ďalšie benefity (kancelária, telefón...)

SSL