Klientska zóna

Klienti spoločnosti Merkury Broker, ktorí majú zriadené on-line konto pre prístup k informáciám súvisiacim s poistením, sa môžu naň kedykoľvek 24 hodín denne prihlásiť a získavať potrebné informácie o poistení alebo tlačiť priamo z neho všetky dokumenty (vrátane poistných zmlúv a bielej karty) po zadaní prihlasovacieho mena a hesla.

Každý klient, ktorý uzatvoril PZP online cez našu spoločnosť, má ihneď vytvorené online konto, stačí sa naň len prihlásiť. Ak ste zabudli svoje heslo, alebo Vám nebol doručený e-mail s prihlasovacími údajmi, jednoducho si na registrovaný e-mail, pod ktorým ste uzavreli návrh PZP online, nechajte zaslať nové / zabudnuté heslo. Následne sa môžete prihlásiť.


V prípade, že ste našim klientom, nemáte zriadené on-line konto a máte oň záujem, požiadajte nás o jeho zriadenie e-mailom na poistenie@merkurybroker.sk.

Čo prináša online konto od Merkury Broker?

  • návrh zmluvy PZP online, biela karta, poistné podmienky a ďalšie dokumenty ihneď po dojednaní poistenia
  • vaše ďalšie poistné zmluvy (havarijné, nehnuteľností a domácností, životné, úrazové...)
  • nonstop 24 hodín prístup k vašim poistkám a informáciám o poistení
  • sadzobník s minimálnymi cenami PZP - všetky poisťovne s maximálnymi zľavami
  • online prístup k sezónnym (dočasným) akciovým ponukám poistenia (nezverejneným na online poistných kalkulačkách)
  • individuálne ponuky a zľavy na poistných produktoch výlučne len pre našich klientov
  • pripravená výpoveď vášho poistenia so všetkými vašimi údajmi (stačí len kedykoľvek vytlačiť)
  • účasť v systéme Karty výhod - zľavy u našich partnerov
  • individuálny klientsky servis
  • a samozrejme ďalšie pripravované novinky - viac po prihlásení sa na Vašom konte

Majte vo vozidle "Správu o nehode"

Nová povinnosť pre účastníkov dopravnej nehody: vyplnenie „Správy o nehode“

S účinnosťou od 1.6.2010 vstupuje do platnosti zákon č. 144/2010 Z.z., ktorým sa novelizuje zákon č. 8/2009 o cestnej premávke a zákon č 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla. Nová právna úprava ukladá účastníkom „škodovej udalosti“ povinnosť vyplniť a podpísať tlačivo „Správa o nehode“. Z toho dôvodu ju odporúčame mať vo vozidle.
Poisťovne majú podľa novej právnej úpravy povinnosť vydať svojim klientom tlačivo, a to tak po uzavretí poistnej zmluvy, ako aj kedykoľvek na požiadanie poistníka. Cieľom novej právnej úpravy je zabezpečiť jednoduchší prístup osôb poškodených pri dopravných nehodách k náhrade škody. Stiahnite si tlačivo „Správa o nehode“.


SSL