Poistné plnenie z havarijného poistenia

Poistnou sumou je zvyčajne cena nového vozidla od autorizovaného predajcu konkrétnej značky vozidiel. Niektoré poisťovne však umožňujú stanovenie poistnej sumy z trhovej, všeobecnej hodnoty ojazdeného vozidla. Poistné plnenie je vždy ohraničené neustále sa znižujúcou trhovou cenou motorového vozidla. Keďže hodnota vozidla časom neustále klesá, hranica nákladov (totálna škoda), do ktorej ešte poisťovne hradia celé škody v nových cenách, je každým rokom nižšia.

Pri havarijnom poistení rozlišujeme náhradu nákladov pri čiastkových škodách a poistné plnenie pri totálnej škode. Pri výpočte poistného plnenia sa vychádza z nových cien náhradných dielov. V prípade, že náklady na opravu motorového vozidla presiahnu všeobecnú (časovú) cenu vozidla (teda cenu, za ktorú je možné predať konkrétne vozidlo na slovenskom trhu s ojazdenými vozidlami tesne pred poistnou udalosťou), oprava vozidla je už ekonomicky neúčelná, poisťovňa vydá rozhodnutie, že poistnú udalosť bude likvidovať ako totálnu škodu. Dôležitá je teda hranica totálnej škody vyjadrená % zo všeobecnej hodnoty vozidla, po ktorú poisťovňa prepláca celú škodu (zníženú o prípadnú spoluúčasť). Hranicu totálnej škody (ekonomicky účelné náklady na opravu vozidla) uvádzajú poisťovne v aktuálnych príslušných poistných podmienkach konkrétneho havarijného poistenia.

Hranica totálnej škody (máj 2010):

 • Allianz-Slovenská poisťovňa 70 %
 • AXA pojišťovna 85%
 • ČSOB poisťovňa 80 %
 • Generali Slovensko poisťovňa 85 %
 • Groupama poisťovňa 80 %
 • Komunálna poisťovňa 90 %
 • Kooperativa poisťovňa 90 %
 • QBE poisťovňa 100 %
 • UNION poisťovňa 100 %
 • Uniqa poisťovňa 100 %
 • Wüstenrot poisťovňa 90 %

Poisťovňa v prípade totálnej škody vyplatí poistné plnenie vo výške všeobecnej ceny vozidla, po odpočítaní hodnoty použiteľných zvyškov, dielov vozidla a dohodnutej výšky spoluúčasti.

Proti riziku totálnej škody a s tým spojeným „nižším“ poistným plnením, možno klientom odporučiť tzv. GAP poistenie (známe ako aj 100% poistenie vozidla), ktoré kryje rozdiel medzi súčasnou (všeobecnou) hodnotou vozidla a jeho kúpnou cenou, ktorý v prípade krádeže alebo totálnej škody nie je hradený z havarijného poistenia. Poskytuje vám plnú finančnú ochranu na obdobie troch rokov na úrovni kúpnej ceny vozidla, resp. ďalšie varianty poistenia na obdobie štyroch alebo päť rokov. Klient, ktorý má záujem o uzavretie GAP poistenia, musí mať súčasne uzatvorené aj havarijné poistenie daného motorového vozidla.


SSL