Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Poistenie čelného skla

Poistenie čelného skla (resp. všetkých skiel) pre každé vozidlo, poistite si len sklo bez potreby dojednania iného poistenia. Alebo si autosklo pripoistite v PZP alebo v havarijnom poistení vášho vozidla.

Poistenie čelného skla (resp. všetkých skiel) zahŕňa poistné riziká pre poškodenie alebo zničenie čelného skla:

  • náraz na akúkoľvek prekážku,
  • stret s iným účastníkom cestnej premávky,
  • pád akýchkoľvek predmetov, ktoré nie sú súčasťou vozidla (stromov, stožiarov, skál, zemín a pod.),
  • výbuch,
  • krupobitie, víchrica,
  • stret so zverou počas prevádzky vozidla
  • vandalizmus

Pri poškodení čelného skla (skiel) rozhodne poisťovňa o jeho výmene príp. oprave.
 

Klient má na výber z rôznych poistných súm a spoluúčastí (i poistenia bez spoluúčasti) už od 25 € ročne (vo vybraných PZP) alebo od 50 € ročne cez individuálne poistenie autoskla.