Poistenie domácností

Obávate sa, že Vás vykradnú, vznikne u Vás požiar alebo skrat zničí Vašu elektroniku? Že budete vytopený, alebo že Vám praskne radiátor a Vy budete musieť uhradiť škodu susedom? Alebo že Vaše dieťa nechá pustenú vodu, prípadne pri futbale rozbije susedovi okno?

Poistenie domácnosti Vám poskytne 100%-nú poistnú ochranu Vášho domova pre prípad týchto a iných nepríjemných udalostí.

Online poistenie bývania od Allianz - Slovenská poisťovňa

Poistite si byt a/alebo domácnosť online s extra zľavou navyše - poistenie bývania Allianz - Slovenskej poisťovne, stačí zaplatiť poistné bankovým prevodom a ste poistený.

Poistné riziká:

  • živelné riziká - požiar, výbuch, blesk, pád lietadiel, víchrica a krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skál a zemín, zosuv alebo zrútenie lavín, zemetrasenie, tiaž snehu alebo námrazy, povodeň a záplava, zadymenie, nadzvukovú vlnu, pád stromov, stožiarov alebo iných predmetov, atmosférické zrážky,
  • poistenie pre prípad krádeže, odcudzenie s prekonaním prekážky, vrátane lúpeže a vnútorného vandalizmu
  • voda z vodovodných zariadení
  • náraz vozidla
  • poškodenie zámkov
  • rozbitie skla
  • skrat, prepätie
  • zodpovednosti za škodu členov domácností

Každý produkt poistenia domácnosti (hnuteľných vecí) upravujú konkrétne poistné podmienky príslušnej poisťovne, z toho dôvodu je potrebné dbať na výber takej poisťovne a poistného produktu, ktorý ponúka krytie Vami preferovaných rizík, dbajte na výluky a rozsah poistenia, aby ste raz nezostali nemilo prekvapený a rozčúlený nad zamietavým postojom poisťovne.

Čo možno poistiť?

Všetky predmety, ktoré slúžia k prevádzke domácnosti alebo k uspokojovaniu potrieb jednotlivých členov domácnosti. Je to súbor hnuteľných vecí tvoriacich zariadenie domácnosti, ktoré sú vo vlastníctve poisteného a členov domácnosti, predovšetkým nábytok, odevy a obuv, domáce spotrebiče, športové potreby (bicykle, lyžiarska výstroj,...), fotoaparáty a kamery, audiovizuálna technika a iná spotrebná elektronika, ale aj zbierky známok, mincí a iné podobné zbierky, predmety umeleckej alebo historickej hodnoty, cenné papiere, peniaze v hotovosti, osobné počítače s príslušenstvom či súčiastky motorových vozidiel a motocyklov.

Podľa konkrétnej poisťovne základným poistením je krytý súbor zariadenia domácnosti, do ktorého sú zahrnuté napr. peniaze, ceniny a cenné papiere; cennosti; veci umeleckej, historickej, zvláštnej kultúrnej, zberateľskej hodnoty, starožitnosti; bicykle; výpočtová a audiovizuálna technika, vrátane anténnych systémov, fotoaparáty, filmovacie alebo optické prístroje a iné zariadenia spotrebnej elektroniky; domáce zvieratá.

Väčšina poisťovní ponúka i doplnkové poistenie, resp. rôzne pripoistenia (prípadne rôzne balíky poistenia podľa preferencií klienta), ktoré ponúkajú poistenie napr. elektromotorov, automatickej práčky, umývačky riadu, stavebných súčastí , zodpovednosti za škodu členov domácnosti a pod.

Zodpovednosť členov domácnosti kryje škody na živote a zdraví, na majetku alebo iná majetková škoda, ktorá by mohla vzniknúť tretej osobe v súvislosti s vedením domácnosti, prevádzkou jej zariadení a ďalšími činnosťami, ktoré majú charakter bežného občianskeho života. Ide o škody, ktoré boli spôsobené neúmyselne. V rámci niektorých poistných produktov poistenia domácností je toto poistenie zodpovednosti zadarmo, iné umožňujú (dopoistiť) pripoistenie zodpovednosti členov domácnosti na poistnú sumu podľa potreby poistníka.

Poistený je povinný podľa výšky poistnej sumy zabezpečiť domácnosť zabezpečovacím zariadením v zmysle všeobecných poistných podmienok príslušnej poisťovne. Stupeň zabezpečenia predstavuje maximálne poistné plnenie v prípade krádeže.

Ak ste sa rozhodli uzatvoriť poistenie domácností (poistenie hnuteľných vecí), kontaktujte nás e-mailom na info@poistim.sk a uveďte odkiaľ ste (mesto). Dovoľujeme si Vás upozorniť, že poistenie domácností sprostredkúvame väčšinou osobne cez nášho sprostredkovateľa (kanceláriu) pôsobiaceho v príslušnom regióne.


SSL