Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Poistenie domov a bytov

Výhodné poistenie rodinného domu, bytu, garáže a ďalších vedľajších stavieb.

Každý zodpovedný vlastník rodinného domu alebo bytu by sa mal zamyslieť a rozhodnúť sa pre kvalitné poistenie svojej nehnuteľnosti. V čase zvyšujúceho sa počtu prírodných katastrof, rôznych foriem vandalizmu, krádeží  a iných nástrah je už poistenie bývania nevyhnutnosťou.
 

Rodinný dom alebo byt predstavujú pre každého z nás istotu a zázemie a jeho zabezpečenie nás stojí nemálo financií. Strata týchto hodnôt prináša nevyhnutnosť riešenia zložitej životnej situácie. Riešením je uzatvorenie kvalitného poistenia, ktoré je, ako samy uznáte, v dnešnej dobe nevyhnutné.

Ak financujete svoje bývanie hypotekárnym úverom, banka od vás vyžaduje poistenie nehnuteľnosti.
 

Poistiť možno nehnuteľnosti určené na bývanie, udržiavané, neschátralé, bez obmedzenia ich veku. V rámci niekotrých poistných produktov môžu byť nehnuteľnosti využívané aj na podnikateľské účely, maximálny podiel takéhoto využitia však nesmie presiahnuť určité percento z celkovej úžitkovej (podlahovej) plochy nehnuteľnosti.
 

Vo väčšine produktov poistenia nehnuteľností máte zahrnutú aj zodpovednosť za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti, pri ktorej sú kryté škody voči tretím osobám na živote a zdraví, na majetku alebo iné majetkové škody, za ktoré poistený zodpovedá ako vlastník nehnuteľnosti. Pokiaľ zodpovednosť za škodu nie je automaticky súčasťou poistenia, je možné si ju pripoistiť.

Dnes si už môže klient vybrať z rôznych variantov poistenia a krytia rizík, vrátane možnosti komplexného poistenia nehnuteľnosti.
 

Poistenie nehnuteľností sa vťahuje na:

 • Budovy a stavby:
  • rodinné domy
  • rekreačné chaty, chalupy, záhradné chatky
  • samostatne stojace garáže
  • vedľajšie stavby
  • byty v osobnom vlastníctve vrátane spoločných častí domu v príslušnom vlastníckom pomere, ktoré sa nachádzajú v rodinnom alebo bytovom dome;
  • bytové domy;
 • Ploty, oporné múry, studne, septiky a žumpy, čističky odpadových vôd, ktoré sú príslušenstvom rodinného domu, rekreačnej chaty, chalupy a záhradnej chatky;
 • Budovy a stavby vo výstavbe
   

Poistné riziká:

 • živelná udalosť - požiar, výbuch, úder blesku, náraz alebo pád letiaceho telesa, víchrica, krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skál, lavín, pád stromov, stožiarov, tiaž snehu, náraz vozidla, dym, nadzvuková vlna, zemetrasenie, povodeň alebo záplava, voda unikajúca z vodovodných zariadení
 • vnútorný vandalizmus
 • vonkajší vandalizmus
 • krádež vlámaním
 • skrat na elektromotore
 • rozbitie skla
 • nepriamy úder blesku, prepätie
 • zrážky
 • zodpovednosť za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti
   

Každý produkt poistenia nehnuteľnosti upravujú konkrétne poistné podmienky príslušnej poisťovne, z toho dôvodu je potrebné dbať na výber takej poisťovne a poistného produktu, ktorý ponúka krytie Vami preferovaných rizík, dbajte na výluky a rozsah poistenia, aby ste nezostali nemilo prekvapený, ak poisťovňa odmietne plniť za škodovú udalosť.