Poistenie hotelov, apartmánov, ubytovacích zariadení

Ak vlastníte alebo spravujete ubytovacie zariadenie, hotel, apartmánový dom a pod., nevyhnutnosť poistenia takéhoto objektu je nevyhnutná.

V rámci poistenia či už hotela, apartmánov alebo iných ubytovacích zariadení je možné dojednať poistenie na rôzne poistné riziká, prípadne komplexné poistenie podľa požiadaviek klienta.

Poistné riziká:

  • základné riziká: požiar, výbuch, úder blesku, pád lietadla
  • voda z vodovodného zariadenia, víchrica a krupobitie, povodeň a záplava, zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína a ťarcha snehu, náraz vozidla, dym, rázová vlna alebo pád stromov, stožiarov alebo iných predmetov na poistenú vec, rozbitie skla
  • odcudzenie stavebných súčastí, vandalizmus vrátane vonkajšieho poškodenia fasády
  • lom stroja (výťahy, kotolňa...)
  • zodpovednosť za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti

Výška poistného závisí od rozsahu poistenia, teda počtu rizík, ktoré klient pokladá za významné, ďalej od výšky zvolenej spoluúčasti a samozrejme od poistnej sumy poisťovanej nehnuteľnosti.

Možné je aj poistenie hnuteľných vecí jednotlivých apartmánov, izieb, prípadne poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnancami, personálom a pod.

V prípade záujmu nás kontaktujte e-mailom na info@poistim.sk a načrtnite Vašu požiadavku na vypracovanie poistenia, uveďte odkiaľ ste, následne sa s Vami skontaktujeme a dohodne sa následný postup pri vypracovaní ponuky poistenia.


SSL