Poistenie majetku: domov, bytov a iných nehnuteľností

Vlastníte alebo kupujete rodinný dom alebo byt? Obávate sa zvyšujúceho počtu prírodných katastrof, vandalizmu alebo iných nepríjemných prekvapení? Vyžaduje od Vás poistenie nehnuteľnosti banka poskytujúca hypotekárny úver? Rodinný dom alebo byt väčšinou predstavujú pre každého istotu a zázemie a jeho zabezpečenie nás stojí nemálo financií. Strata týchto hodnôt prináša nevyhnutnosť riešenia zložitej životnej situácie. Riešením je uzatvorenie kvalitného poistenia, ktoré je, ako samy uznáte, v dnešnej dobe nevyhnutné.

Online poistenie bývania od Allianz - Slovenská poisťovňa

Poistite si byt a/alebo domácnosť online s extra zľavou navyše - poistenie bývania Allianz - Slovenskej poisťovne, stačí zaplatiť poistné bankovým prevodom a ste poistený.

Poisťujeme nehnuteľnosti určené v prvom rade na bývanie, ktoré sú udržiavané, neschátralé, bez obmedzenia ich veku. V rámci niekotrých poistných produktov môžu byť nehnuteľnosti využívané aj na podnikateľské účely, maximálny podiel takéhoto využitia však nesmie presiahnuť určité percento z celkovej úžitkovej (podlahovej) plochy nehnuteľnosti, v iných je podnikateľský priestor vo výlukách poistenia.

V rámci tohto poistenia si môžete dojednať i zodpovednosť z vlastníctva nehnuteľnosti, pri ktorom sú kryté škody voči tretím osobám na živote a zdraví, na majetku alebo iné majetkové škody, za ktoré poistený zodpovedá ako vlastník nehnuteľnosti. Poistenie zodpovednosti je v rámci niektorých poistných produktov súčasťou poistenia nehnuteľnosti zadarmo, resp. ho možno dopoistiť (pripoistiť) na poistnú sumu podľa potreby poistníka.

Poisťovne ponúkajú širokú škálu poistenia s možnosťami voľby rôznych poistných balíkov, či variant, ktoré najlepšie pokryjú poistenie Vami preferovaných rizík.

Poistenie nehnuteľností sa vťahuje na:

 • Budovy a stavby:
  • rodinné domy
  • rekreačné chaty, chalupy, záhradné chatky
  • samostatne stojace garáže
  • vedľajšie stavby
  • byty v osobnom vlastníctve vrátane spoločných častí domu v príslušnom vlastníckom pomere, ktoré sa nachádzajú v rodinnom alebo bytovom dome;
  • bytové domy;
 • Ploty, oporné múry, studne, septiky a žumpy, čističky odpadových vôd, ktoré sú príslušenstvom rodinného domu, rekreačnej chaty, chalupy a záhradnej chatky;
 • Budovy a stavby vo výstavbe

Poistné riziká:

 • živelná udalosť - požiar, výbuch, úder blesku, náraz alebo pád letiaceho telesa, víchrica, krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skál, lavín, pád stromov, stožiarov, tiaž snehu, náraz vozidla, dym, nadzvuková vlna, zemetrasenie, povodeň alebo záplava, voda unikajúca z vodovodných zariadení
 • vnútorný vandalizmus
 • vonkajší vandalizmus
 • krádež vlámaním
 • skrat na elektromotore
 • rozbitie skla
 • zodpovednosť za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti

Každý produkt poistenia nehnuteľnosti upravujú konkrétne poistné podmienky príslušnej poisťovne, z toho dôvodu je potrebné dbať na výber takej poisťovne a poistného produktu, ktorý ponúka krytie Vami preferovaných rizík, dbajte na výluky a rozsah poistenia, aby ste raz nezostali nemilo prekvapený a rozčúlený nad zamietavým postojom poisťovne.

Poistné plnenie:

Poistné plnenie pre rodinný dom alebo byt je počítané v nových cenách. To znamená, že klientovi je pri akejkoľvek poistnej udalosti (či pri poškodení alebo totálnom zničení) vyplatené poistné plnenie vo výške zodpovedajúcej nákladom na opravu alebo znovupostavenie poistenej stavby. Výnimkou je vznik totálnej škody na stavbách s opotrebovaním presahujúcim určité % či „vek“ stavby stanovené konkrétnou poisťovňou (napr. 50 rokov). Okrem samotnej škody poisťovňa kryje aj ďalšie náklady, napr. na likvidáciu a odvoz trosiek po poistnej udalosti.

Ak ste sa rozhodli uzatvoriť poistenie rodinného domu alebo bytu, kontaktujte nás e-mailom na info@poistim.sk a uveďte odkiaľ ste (mesto).


SSL