Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Poistenie občianskej zodpovednosti

Poistite výhodne seba a všetkých členov vašej domácnosti pre prípad škôd spôsobených v bežnom, občianskom živote. Individuálne poistenie zodpovednosti za škodu v občianskom živote za pár eur ročne. Poistení sú všetci členovia vašej domácnosti vrátane zvierat (napr. pes), poistené sú škody aj pri rekreačných športoch, poistná ochrana platí na území Slovenska ale i v zahraničí (napr. aj na dovolenke).

Poistenie občianskej zodpovednosti vám vieme uzatvoriť individuálne (samostatnou poistnou zmluvou), no môžete ho získať aj spolu s poistením vašej domácnosti (prípadne nehnuteľnosti).

 

Ďalšie zodpovednosti za škodu:

- zodpovednosť za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti

- zodpovednosť za škodu zamestnanca

- všeobecná zodpovednosť za škodu podnikajúcich ôsôb

- profesijná zodpovednosť za škodu