Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Poistenie penziónov, chát, prevádzok

Ak vlastníte alebo spravujete ubytovacie zariadenie, penzión, hotel, apartmánový dom, inú prevádzku či polyfunkčný objekt, potreba poistenia takéhoto objektu je nevyhnutná.

V rámci poistenia týhchto nehnuteľností je možné zvoliť si konkrétne poistné riziká, prípadne komplexné poistenie.
 

Poistné riziká:

  • základné riziká: požiar, výbuch, úder blesku, pád lietadla
  • voda z vodovodného zariadenia, víchrica a krupobitie, povodeň a záplava, zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína a ťarcha snehu, náraz vozidla, dym, rázová vlna alebo pád stromov, stožiarov alebo iných predmetov na poistenú vec, rozbitie skla
  • odcudzenie stavebných súčastí, vandalizmus vrátane vonkajšieho poškodenia fasády
  • lom stroja (výťahy, kotolňa...)
  • zodpovednosť za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti

Výška poistného závisí od rozsahu poistenia, teda počtu rizík, ktoré klient pokladá za významné, ďalej od výšky zvolenej spoluúčasti a samozrejme od poistnej sumy poisťovanej nehnuteľnosti.