Nehnuteľný a hnuteľný majetok

Podnikateľom ponúkame možnosť poistiť si Váš majetok a predísť tak zbytočným problémom pri obnove svojho majetku po poistnej udalosti. Poistenie Vám zaručí poistenie voči rizikám najviac ohrozujúcich majetok ako je požiar, povodeň a záplava, odcudzenie alebo vandalizmus, prípadne možno rozšíriť poistenie o ďalšie riziká. Ponúkame Vám na výber zo širokej škály rizík, ktoré môžu ohroziť Vašu nehnuteľnosť. Výberom rizík si tak samy môžete vybrať poistenie na mieru a tým si určiť výšku poistného.

Poistenie stavieb

Ste vlastníkov budovy alebo haly, ktorú využívate na podnikateľské účely? Začínate s podnikaním, požiadali ste banku o úver a kupovaná nehnuteľnosť by mala byť kvalitne poistená? Poistenie budov Vám zabezpečí dostatok finančných prostriedkov na obnovu poškodenej alebo zničenej nehnuteľnosti.

Poistiť možno budovy a haly slúžiace pre priemysel, administratívne budovy, obchodné domy, garážové domy a rôzne iné stavby.

Poistenie zariadení a zásob

Poistenie určené pre spoločnosti, ktoré považujú svoj majetok za dôležité aktívum nevyhnutné k podnikaniu.

Poistiť možno akékoľvek zariadenia ako počítače, nábytok, rôzne typy strojov, ďalej všetky druhy zásob od surovín, cez polotovary a nedokončenú výrobu až po hotové výrobky na pultoch v predajniach.

Poistenie bytových domov – kombinovaný produkt

Pre vlastníkov bytov v bytovom dome ponúkame špeciálny produkt ušitý na mieru požiadavkám vlastníkov. Majetok – bytový dom – si klienti môžu na jednej poistnej zmluve poistiť spoločne so zodpovednosťou za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti a k tomu ponúkame i zaujímavé podmienky poistenia a cenovo výhodné poistné!

Poistiť možno bytový dom slúžiaci na bývanie. Poistenie sa zároveň vzťahuje aj na stavebné súčasti bytových domov ako sú antény, výťahy, bleskozvody, zvončeky a iné.

V prípade záujmu o poistenie podnikateľov nás kontaktujte e-mailom na info@poistim.sk a uveďte odkiaľ ste. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že poistenie podnikateľov sprostredkúvame väčšinou osobne cez nášho sprostredkovateľa (kanceláriu) pôsobiaceho v príslušnom regióne.


SSL