Cestovné a úrazové poistenie pre zahraničné cesty

Celoročné poistenie pre zahraničné cesty na základe rámcovej poistnej zmluvy určené hlavne pre vodičov z povolania a špedičné firmy. Poistenie sa dojednáva jednoducho po dodaní podkladov poistenej firmy (zoznam poistených osôb alebo ŠPZ, variant a začiatok poistenia). Na výber sú 2 varianty:

Variant Gold s limitmi poistného plnenia:

 • Poistenie liečebných nákladov a asistenčných služieb: 50 000 € (akútne zubné ošetrenie: 350 €), bez spoluúčasti
 • Poistenie právnej pomoci v prípade dopravnej nehody: 5000 €
 • Poistenie kaucie v prípade dopravnej nehody: 5000 €
 • Poistenie úrazu v zahraničí: - smrť následkom úrazu: 7000 €, - čiastočná a trvalá invalidita (trvalé následky úrazu): 7000 €
 • Denné odškodné pri hospitalizácii v prípade úrazu (od 3. dňa): 10 € (Akumulovaný limit na jednu udalosť - poistenie úrazu: 14 000 €)
 • Poistenie zodpovednosti za škody: - na majetku: 70 000 €, - na zdraví: 70 000 €

Variant Premium s limitmi poistného plnenia:

 • Poistenie liečebných nákladov a asistenčných služieb: 100 000 € (akútne zubné ošetrenie: 350 €), bez spoluúčasti
 • Poistenie právnej pomoci v prípade dopravnej nehody: 7500 €
 • Poistenie kaucie v prípade dopravnej nehody: 7500 €
 • Poistenie úrazu v zahraničí: - smrť následkom úrazu: 10 000 €, - čiastočná a trvalá invalidita (trvalé následky úrazu): 10 000 €
 • Poistenie úrazu v SR: - smrť následkom úrazu: 7000 €, - čiastočná a trvalá invalidita (trvalé následky úrazu): 7000 €
 • Denné odškodné pri hospitalizácii v prípade úrazu (od 3. dňa): 20 € (Akumulovaný limit na jednu udalosť - poistenie úrazu: 20 000 €)
 • Poistenie zodpovednosti za škody: - na majetku: 70 000 €, - na zdraví: 70 000 €

Charakteristika poistenia:

 • rámcová poistná zmluva na firmu
 • možnost uzavrieť na meno zamestnancov, alebo na ŠPZ s možnosťou pripoistenia spolucestujúcich, možnost zmeny poistenej osoby v priebehu poistenia
 • platí celosvetovo, bez územného obmedzenia
 • celoročné krytie, pričom kryje všetky cesty, vykonané počas tohto obdobia – služobné aj súkromné, bez obmedzenia počtu výjazdov
 • cesty nie je nutné vôbec nahlasovať – odpadá administratíva
 • možnosť dohlasovania poistených osôb aj vozidiel - vyúctovanie až pri výročí zmluvy
 • nulová spoluúčast
 • medzinárodná asistenčná služba
 • poistenie kryje aj úrazy na území SR (variant Platinum)
 • bonusy pri dlhodobej spolupráci
 • minimálne poistné 500 € ročne na firmu

V prípade záujmu o toto poistenie nás kontaktujte emailom na info@poistim.sk.


SSL