Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Poistenie sedadiel

Viete o tom, že PZP neodškodní ublíženie na zdraví vodiča-vinníka ani blízku osobu? Uzavrite úrazové poistenie vodiča a celej posádky za výhodnú cenu!

Úrazové poistenie sa vzťahuje na škody na zdraví spôsobené osobám prepravovaným poisteným motorovým vozidlom, ku ktorým dôjde následkom úrazu na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí.

 

Riziká kryté poistením sedadiel:

  • Smrť následkom úrazu
  • Trvalá invalidita následkom úrazu
  • Denné odškodnenie za pobyt v nemocnici následkom úrazu
  • Zlomeniny a popáleniny následkom úrazu
     

K úrazu poistených osôb môže dôjsť počas jazdy vozidla na miestach určených na prepravu osôb alebo pri jeho dopravnej nehode, pri nastupovaní alebo vystupovaní z vozidla, pri uvádzaní motora do chodu bezprostredne pred začiatkom jazdy, resp. pri krátkodobých zastaveniach, ktoré si vyžiadala situácia v cestnej premávke, z dôvodu opravy alebo odstránenia bežnej poruchy vozidla vzniknutej počas jazdy, pokiaľ k úrazu prepravovanej osoby dôjde vo vozidle alebo v jeho blízkosti na pozemnej komunikácii.
 

Poistiť možno vozidlo s max. deviatimi sedadlami.
 

Individuálne, jednoduché a cenovo výhodné poistenie!
 

Poistenie sedadiel je možné uzavrieť aj ako pripoistenie v povinnom zmluvnom poistení a havarijnom poistení.