Poistenie sedadiel

Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom

Poistenie sa vzťahuje na škody na zdraví spôsobené osobám prepravovaným poisteným motorovým vozidlom, ku ktorým dôjde následkom úrazu na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí.

Riziká kryté poistením sedadiel:
 • Smrť následkom úrazu
 • Trvalá invalidita následkom úrazu
 • Denné odškodnenie za pobyt v nemocnici následkom úrazu
 • Zlomeniny a popáleniny následkom úrazu

K úrazu poistených osôb môže dôjsť počas jazdy vozidla na miestach určených na prepravu osôb alebo pri jeho dopravnej nehode, pri nastupovaní alebo vystupovaní z vozidla, pri uvádzaní motora do chodu bezprostredne pred začiatkom jazdy, resp. pri krátkodobých zastaveniach, ktoré si vyžiadala situácia v cestnej premávke, z dôvodu opravy alebo odstránenia bežnej poruchy vozidla vzniknutej počas jazdy, pokiaľ k úrazu prepravovanej osoby dôjde vo vozidle alebo v jeho blízkosti na pozemnej komunikácii.

Poistiť možno vozidlo s max. deviatimi sedadlami.

Poistenie vozidla do 5 miest/sedadiel (poistná suma pre každé sedadlo)

Len za 23 € ročne!

 • Smrť následkom úrazu - 15 000 €
 • Trvalá invalidita následkom úrazu - 15 000 €
 • Denné odškodnenie za pobyt v nemocnici následkom úrazu - 8 €
 • Zlomeniny a popáleniny následkom úrazu - 800 €

Len za 36 € ročne!

 • Smrť následkom úrazu - 35 000 €
 • Trvalá invalidita následkom úrazu - 35 000 €
 • Denné odškodnenie za pobyt v nemocnici následkom úrazu - 20 €
 • Zlomeniny a popáleniny následkom úrazu - 2000 €

UPOZORNENIE: V súčasnosti nie je možné uzatvorenie poistenia sedadiel cez internet. Navštívte našu kanceláriu a oboznámime Vás aj s ďalšími zaujímavými možnosťami poistenia sedadiel cez povinné zmluvné poistenie.


SSL