Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Poistenie vozidiel, lietadiel a lodí

Ak vlastníte viac vozidiel, ušetrite na súborovom poistení vozidiel.

Povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie vášho vozového parku za výhodnejšiu cenu?
V závislosti od počtu vozidiel a škodovosti klienta vypracujeme súborové poistenie pre každého podnikateľa.
 

Poistite svoje motorové vozidlá a ďalšie dopravné prostriedky, lietadlá či lode a malé plavidlá.
 

Poistenie lietadiel

Predmetom poistenia sú všetky kategórie lietadiel - motorové a bezmotorové lietadlá, vrátane vrtuľníkov, balónov či padákových klzákov.
 

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla

Týmto poistením je krytá škoda vyplývajúca z prevádzky lietadiel a z leteckej prepravy osôb a nákladu, spôsobená tretej osobe, pasažierovi a škoda spôsobená stratou, poškodením a zničením prepravovaného nákladu.

Poistenie lietadiel je určené predovšetkým prevádzkovateľovi lietadla, jeho majiteľovi, leteckému prevádzkovateľovi a leteckému dopravcovi.
 

Poistenie straty licencie pilota

Poistenie je určené aj pre jednotlivých profesionálnych pilotov.


Poistenie plavidiel

Potrebujete poistiť vodný skúter, motorový čln, jachtu či plachetnicu?

Ponúkame vám poistenie zodpovednosti za škodu tretím osobám (t.j. povinné, zákonné poistenie) a dobrovoľné havarijné poistenie pre prípad škôd spôsobených na vašom plavidle či už v dôsledku havárie, krádeže, požiaru, vandalizmu...