Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Poistenie vozidiel

Hľadáte optimálne poistenie vášho auta?
Prinášame vám základné informácie, ktoré by vám mohli pomôcť pri voľbe konkrétneho poistenia motorového vozidla.

 • Povinné zmluvné poistenie - povinnosť uzavrieť PZP je daná zákonom o povinnom zmluvnom poistení, teda je nevyhnutné (pod hrozbou pokuty) mať uzavreté zákonné poistenie už od momentu uvedenia vozidla do cestnej premávky. (viac info o PZP)
   
 • Havarijné poistenie (kasko) - je dobrovoľné poistenie pre majiteľa vozidla, ktorý chce chrániť svoje vozidlo pred škodami spôsobenými nesprávnym vlastným konaním alebo v dôsledku živelných katastrof, vandalizmom, krádežou, či iným poškodením (stret so zverou, hlodavce). (viac o havarijnom poistení)
   
 • GAP, poistenie finančnej straty - kryje rozdiel medzi súčasnou (všeobecnou) hodnotou vozidla v čase poistnej udalosti a jeho kúpnou (obstarávacou) cenou (z faktúry), ktorý v prípade krádeže alebo totálnej škody nie je hradený z havarijného poistenia. Ak chcete mať GAP, musíte mať dojednané aj havarijné poistenie. (viac o GAP poistení)
   
 • Predĺžená záruka - poistenie porúch vozidla - je určená pre majiteľov vozidiel, ktorí sa boja vysokých nákladov na pozáručné opravy. Je možné uzavrieť na novšie i staršie vozidlá. (viac o predĺženej záruke)
   
 • Poistenie sedadiel - úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - poistenie sa vzťahuje na škody na zdraví spôsobené (akýmkoľvek) osobám prepravovaným poisteným motorovým vozidlom, ku ktorým dôjde následkom úrazu na Slovensku alebo v zahraničí. (viac o poistení sedadiel)
   
 • Poistenie čelného skla (všetkých skiel) - najčastejšiu škodovú udalosť (rozbitie skla) si môžete poistiť samostanou poistnou zmluvou alebo prostredníctvom pripoistenia v PZP alebo kasko poistení. (viac o poistení skiel vozidla)