Poistenie výstav a veľtrhov

Poistenie je určené všetkým spoločnostiam, ktoré prezentujú svoje výrobky a tovar na výstavách a veľtrhoch v SR a v zahraničí.

Predmet poistenia: predmety vystavované na veľtrhoch a výstavách

Rozsah poistenia:

 • poistenie sa vzťahuje na prípady
  • poškodenia
  • straty
  • odcudzenia vystavovaných predmetov počas pobytu na výstave, inštalácie a dezinštalácie
 • poisťovňa poskytuje možnosť pripoistenia:
  • prepravy na výstavu a späť
  • zodpovednosti za škody spôsobené tretím osobám počas výstavy (platí len pre územie SR)

Výhody:

 • pri poistnej udalosti poisťovňa nahradí aj primerané náklady na opatrenia, ktoré boli vynaložené na minimalizáciu škôd

V prípade záujmu o poistenie nás kontaktujte e-mailom na info@poistim.sk a uveďte odkiaľ ste. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že poistenie výstav a veľtrhov sprostredkúvame väčšinou osobne cez nášho sprostredkovateľa (kanceláriu) pôsobiaceho v príslušnom regióne.


SSL