Poistenie zodpovednosti dopravcov

Ak podnikáte v oblasti prepravy tovaru, určite viete o rastúcich nárokoch na dodržiavanie vnútroštátnych, ale aj medzinárodných právnych predpisov. Napriek všetkej opatrnosti môže dôjsť k vzniku škody, za ktorú budete zodpovedať a budete povinní ju nahradiť.

Závažnosť zodpovednosti dopravcu za škodu na prepravovanej zásielke vyplýva aj zo skutočnosti, že zákon č.168/1996 Z.z. o cestnej doprave ukladá dopravcovi v § 4,,ods.1 písm.f) povinnosť uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú odosielateľom a príjemcom veci.

Poistenie zodpovednosti dopravcu je určené vnútroštátnym cestným dopravcom a medzinárodným cestným dopravcom.

Poisťovňa vám ako dopravcovi ponúka poistnú ochranu pre prípady škôd na zásielke, za ktoré zodpovedáte podľa príslušných právnych predpisov počas vykonávania vnútroštátnej cestnej nákladnej prepravy alebo podľa Dohody CMR počas vykonávania medzinárodnej cestnej nákladnej prepravy.

Výhody poistenia:

  • poistením zodpovednosti dopravcu získate istotu, že v prípade poistnej udalosti nebude vaše podnikanie finančne ohrozené
  • poškodenému bude v každom prípade (aj v prípade vašej insolventnosti) škoda nahradená
  • možnosť uzatvorenia viacerých druhov poistenia so zvýhodnenými podmienkami

V prípade záujmu o poistenie zodpovednosti dopravcov nás kontaktujte e-mailom na info@poistim.sk a uveďte odkiaľ ste. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že poistenie zodpovednosti dopravcov (CMR) sprostredkúvame väčšinou osobne cez nášho sprostredkovateľa (kanceláriu) pôsobiaceho v príslušnom regióne.


SSL