Poistenie zodpovednosti IT firiem (za škodu pri poskytovaní IT služieb)

Existuje množstva príčin, ktoré môžu viesť k masívnym škodám klientov spoločností poskytujúcich služby v oblasti IT (napr. chyba softvéru, výpadok siete, zlyhanie systému atd.)

Poistenie je určené pre:

  • veľké medzinárodné spoločnosti
  • malých živnostníkov

Poistené je:

  • široké spektrum služieb, ktoré môžu IT spoločnosti poskytovať – od vývoja a predaja softvéru, hardvéru, cez spracovanie dát, systémovú analýzu, poskytovanie internetových služieb až po poradenstvo a školenia v oblasti IT
  • poisťovňa hradí za poisteného škody spôsobené v dôsledku porušenia povinností poisteného pri výkone poistenej profesie, pričom škodou môže byť finančná ujma, škoda na zdraví a/alebo škoda na majetku. Súčasťou krytia sú aj náklady konania v prípade, že poistenému vzniknú náklady v súdnom, správnom alebo administratívnom konaní o náhrade škody
  • možno dojednať aj rôzne rozšírenia ako napríklad krytie škôd v dôsledku neúmyselného porušenia práv duševného vlastníctva alebo nákladov na obnovu alebo nahradenie dokumentov a/alebo počítačových záznamov

Dôvody, prečo uzavrieť toto poistenie:

  • nutnosť v prípade uzatvárania nového kontraktu s klientom na dodávku IT služieb, je vyžadované najmä od uchádzačov v tendroch na dodávku IT služieb pre štátne inštitúcie
  • ochrana vlastnej spoločnosti

Ak máte záujem o uzatvorenie poistenia zodpovednosti za škodu pri poskytovaní IT služieb, pošlite nám Vašu požiadavku prostredníctvom e-mailu na info@poistim.sk a uveďte z akého mesta ste. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že poistenie IT firiem sprostredkúvame väčšinou osobne cez nášho sprostredkovateľa (kanceláriu) pôsobiaceho v príslušnom regióne.


SSL