Poistenie zodpovednosti podnikateľov, firiem

Poistenie zodpovednosti podnikateľov je určené pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov.

Aj pri maximálnej opatrnosti sa to často stáva. Spoločnosť alebo jej zamestnanci pri vykonávaní podnikateľskej činnosti neúmyselne spôsobia škodu tretej osobe, za ktorú zodpovedá poškodenému samotná spoločnosť. Takéto situácie sa väčšinou nedajú predvídať a poistenie je tým najlepším prostriedkom, ako sa vyhnúť následným problémom. Tým skôr, že rastúca právna ochrana poškodeného umožňuje vymáhať veľmi vysoké sumy a podstatne zvyšuje význam poistenia zodpovednosti.

Poisťovne ponúkajú široký rozsah krytia:

  • škôd na zdraví alebo živote tretích osôb,
  • škôd na majetku spôsobených poškodením, zničením alebo stratou veci,
  • iných majetkových škôd súvisiacich s vyššie uvedenými škodami.

V prípade záujmu o poistenie zodpovednosti podnikateľov nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu na info@poistim.sk a načrtnite Vašu požiadavku aj s informáciou odkiaľ ste (mesto). Dovoľujeme si Vás upozorniť, že poistenie zodpovednosti podnikateľov sprostredkúvame väčšinou osobne cez nášho sprostredkovateľa (kanceláriu) pôsobiaceho v príslušnom regióne.


SSL