Poisťovne

Adresy poisťovní

 • Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
 • ASTRA poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
 • AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Kolárska 6, 811 06 Bratislava
 • ČSOB Poisťovňa a.s., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, Poštová adresa: P.O.BOX 20, 820 09 Bratislava
 • AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, AC Diplomat, Palisády 29, 811 06 Bratislava
 • Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
 • Genertel poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
 • Groupama Garancia poisťovňa, a.s., Miletičova 21, 821 08 Bratislava, Poštová adresa: Miletičova 21, P. O. Box 32, 820 05 Bratislava 25
 • Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
 • KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
 • QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka pre Slovenskú republiku, Štúrova 27, 04280 Košice
 • Union poisťovňa, a. s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava
 • UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava
 • Wűstenrot Poisťovňa, a.s., Karadžičova 17, 825 22 Bratislava

Hlásenie poistných udalostí cez telefón a asistenčné služby

 • Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.: 0800 122 222 (Infolinka), Asistenčné služby: 02 529 33 112
 • ASTRA poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Hlásenie poistných udalostí: 0850 888 100
 • AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu: 02 29 29 29 29
 • ČSOB poisťovňa, a.s: 0850 311 312, 0912 611 612, 0906 330 330
 • AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu: +421 2 59 102 111, 0850 111 333
 • Generali Poisťovňa, a.s.: 0850 111 117 (volania zo SR), +421 2 58 576 666 (volania zo zahraničia)
 • Genertel poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, 0850 555 555, zo zahraničia +421 2 32 784 201, Asistenčné služby +421 2 32 784 284
 • Groupama Garancia poisťovňa, a.s.: hlásenie škodových udalostí +421 2 208 54 208
 • Komunálna poisťovňa, a.s.: 0850 111 566 (volania zo SR), +421 2 52 62 72 82 (volania zo zahraničia), Asistenčné služby: 18118, +421 2 6353 2236
 • KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.: 0850 111 577 (volania zo SR), +421 2 5728 1670 (volania zo zahraničia), Asistenčné služby: 18118, +421 2 6353 2236
 • QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka pre Slovenskú republiku: +421 55 68 26 222, Asistenčné služby:
  +421 2 44453097
 • Union poisťovňa, a. s., 0850 111 211 (volania zo SR), +421 (2) 2081 1811 (volania zo zahraničia)
 • UNIQA poisťovňa, a.s.: 0850 111 400, Asistenčné služby: + 421 2 582 521 88
 • Wűstenrot Poisťovňa, a.s.: 02 5788 9902

SSL