PZP - zákonné, povinné zmluvné poistenie

Podľa zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov, povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má pri tuzemskom motorovom vozidle ten, kto je ako držiteľ motorového vozidla zapísaný v dokladoch vozidla alebo ten, kto je v dokladoch vozidla zapísaný ako osoba, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla, v ostatných prípadoch ten, kto je vlastníkom motorového vozidla alebo jeho prevádzkovateľom. Ak na motorové vozidlo je uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci, povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má nájomca. Osoba, na ktorú sa vzťahuje povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu, je povinná uzavrieť poistnú zmluvu najneskôr v deň prvého použitia motorového vozidla.

Výhodné PZP môžete uzavrieť priamo tu jednoducho cez internet cez poistnú kalkulačku PZP, stačí zadať údaje o držiteľovi vozidla a údaje z osvedčenia o evidencii (technického preukazu) vozidla, ktoré chcete poistiť. V prípade okamžitej platnosti poistenia si vytlačte z e-mailu alebo klientskeho konta dočasnú bielu kartu (potvrdenie o poistení) a uhraďte poistné na príslušný účet poisťovne podľa obdržaných pokynov. Ak ste vo formulári PZP požiadali o zaslanie dokumentov poštou, nasledujúci pracovný deň vám bude doručený návrh poistnej zmluvy s bielou kartou, prípadne i peňažným poukazom (šekom) na úhradu poistného priamo domov, resp. na uvedenú korešpondenčnú adresu do poštovej schránky.

Poistenie vozidla u nás zahŕňa:

  • jednoduché a rýchle vybavenie
  • v nejednom prípade lacnejšie poistenie ako u konkurencie s online poistením (extra zľavy výlučne len cez klientske konto)
  • okamžitú platnosť poistenia
  • úhrada poistného priamo na účet poisťovne a okamžitá tlač potrebných dokladov
  • doručenie návrhu zmluvy a dokladov nasledujúci pracovný deň do Vašej poštovej schránky
  • nadštandarný klientsky servis
  • ďalšie výhody, zľavy a benefity

Porovnajte si aj ceny havarijného poistenia na vaše vozidlo, prípadne ochráňte vašu investíciu do kúpy vozidla v plnej výške prostredníctvom GAP poistenia (poistenia finančnej straty).

Taktiež Vám dávame do pozornosti, že sprostredkujeme všetky druhy poistenia, prehľadný zoznam nájdete v našej produktovej mape.


SSL