Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Úrazové a rizikové poistenie

Úrazové poistenie

Každý človek je aj pri najväčšej opatrnosti vystavený riziku úrazu. Doma, v práci, v škole, na cestách... Drobné ale i vážnejšie úrazy sú každodennou súčasťou nášho života a okolia.
 

Ktoré riziká si možno poistiť:

  • trvalé následky úrazu
  • smrť v dôsledku úrazu
  • denné odškodné počas liečby úrazu
  • denné odškodné počas hospitalizácie

Rizikové životné poistenie

Podstatou poistenia je poskytnutie poistnej ochrany poistenému v prípade úrazu počas trvania poistenia a vyplatenie 100 % poistnej sumy pozostalým v prípade smrti poisteného v dôsledku úrazu.

  • Toto poistenie je vhodné najmä pre živiteľov rodín na krytie finančných záväzkov (napr. hypotéka), štúdium detí či iných výdavkov.
  • Zabezpečenie najbliších v prípade úmrtia poisteného, resp. ďalších negatívnych životných situácií - prekonanie náhlych, neočakávaných finančných potrieb, zachovanie ich životného štandardu.

Moderné poistné produkty rizikového životného poistenia (bez potreby sporenia, sporiacej zložky) dokážu klientovi zabezpečiť poistnú ochranu nielen voči úrazu, ale aj choroby a invalidity. Klient tak má možnosť poistiť akékoľvek riziko, vrátane kritických chorôb, operácií (chirurgických zákrokov), či práceneschopnosti (PN).