Úrazové poistenie

Každý človek je aj pri najväčšej opatrnosti vystavený riziku úrazu. Zodpovednosť za seba a svojich blízkych Vám určite nedovoľuje spoliehať sa len na šťastné náhody.

Ktoré riziká si možno poistiť:

  • trvalé následky úrazu
  • smrť v dôsledku úrazu
  • denné odškodné počas doby hospitalizácie v dôsledku úrazu
  • trvalé následky s bolestným
  • náklady spojené s prevozom telesných pozostatkov
  • iné

Podstatou poistenia je poskytnutie poistnej ochrany poistenému v prípade úrazu počas trvania poistenia a vyplatenie 100 % poistnej sumy pozostalým v prípade smrti poisteného v dôsledku úrazu.

V prípade záujmu o úrazové poistenie nás kontaktujte e-mailom na info@poistim.sk a uveďte odkiaľ ste, resp. v akom meste sa zdržiavate. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že úrazové poistky sprostredkúvame väčšinou osobne cez nášho sprostredkovateľa (kanceláriu) pôsobiaceho v príslušnom regióne.


SSL