Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Zásady ochrany súkromia

Klient týmto vyjadruje svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov ( meno, priezvisko, tel.číslo, e-mail ). Tieto osobné údaje môžu byť spracované výlučne pre účely riadnej identifikácie  o vypracovanie cenovej ponuky, financovania a jeho následné kontaktovanie.

Súhlas so spracovaním osobných údajov platí do odvolania zo strany záujemcu. Spoločnosť zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.