Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Životné a doživotné poistenie

Životné poistenie ako ho nepoznáte... Sporenie alebo viac rizika? Všetko možno kedykoľvek meniť. Investovať do Bitcoinu alebo platiť poistné v Bitcoinoch? Výška dennej dávky PN bez dokladovania vášho príjmu? Jedna zmluva na celý život. Realita vo vašej novej životnej poistke.

Životné poistenie

Kto má záujem o životné poistenie, má na výber hneď niekoľko variantov. Klasický typ – kapitálové životné poistenie, moderný typ poistky – investičné životné poistenie (detské investičné poistenie) alebo výlučne rizikový typ poistenia, teda poistku bez šetriacej zložky.
 

Kapitálové životné poistenie

Klasický typ životnej poistky má pre klienta hneď niekoľko výhod. Už pri podpise zmluvy vie, koľko dostane od poisťovne, ak sa dožije konca zmluvy. Okrem toho má možnosť získať ďalší výnos v podobe podielu na výnose poisťovne. Ročný výnos je garantovaný až do konca trvania zmluvy, bez ohľadu na to, akú výšku majú úrokové sadzby na trhu.
 

Investičné životné poistenie

Úročenie kapitálových poistiek je konzervatívne (aktuálne s minimálnym, takmer nulovým úrokom), veľkým rizikom pre úspory je inflácia. Tá môže byť (a zvyčajne aj je) vyššia ako miera zhodnotenia peňazí. Štatistiky z akciových trhov ukazujú, že zhodnotenie 8 % - 12 % ročne je reálne pri dodržaní stanoveného investičného horizontu. Investičné životné poistenie negarantuje úrok, ale dáva možnosť vybrať si investičnú stratégiu – od málo ziskovej a pomerne istej až po ziskovú, ale rizikovú. Riziko zhodnotenia sa tak presúva na klienta.


Poistenie pohrebných nákladov

Je to doživotné, bežne platené poistenie pre prípad smrti. Poistnú sumu si určí klient na základe voľby výšky splátky poistného. V prípade smrti poisteného je vyplatená oprávnenej osobe celá poistná suma, klient má aj možnosť odkupu aktuálnej hodnoty poistenia. Poistenie môže uzavrieť klient až do veku 70 rokov, minimálne poistné už od 10 € mesačne. Poistenie sa uzatvára jednoducho bez skúmania zdravotného stavu.


Prečo životnú poistku?

Doba, v ktorej žijeme, prináša neraz mnoho prekvapení, ktoré dokážu zmeniť život človeka od základov. Starosti nastávajú, ak udalosti naberajú negatívny ráz. Choroba, úraz, invalidita... V takom prípade človek určite ocení výhody životného poistenia, ktoré dokáže reflektovať a určitým spôsobom kompenzovať straty, ktoré nastali z vyššie spomenutých dôvodov.

Dnešné poistné produkty životného poistenia spájajú dva produkty do jedného. Zlučujú sporenie a poistenie života. Okrem toho sa dajú dohodnúť ešte aj rôzne formy pripoistení (trvalé následky úrazu, civilizačné choroby, hospitalizácia...)

Mnoho ľudí si myslí, že životné poistenie nepotrebuje... a jeho význam si uvedomí, až keď je neskoro. Každý človek má svoje predstavy, ktoré by mal zohľadniť konkrétny produkt. Poisťovne už dnes ponúkajú široké spektrum poistných produktov a treba si už len vybrať, resp. nechať si poradiť, ktorý produkt by spĺňal vaše požiadavky a potreby.


Výhody životného poistenia:

  • od prvej platby je človek poistený na dohodnuté sumy
  • ochrana peňazí pred exekúciou

Investičné životné poistenie:

  • potenciál vyššieho zhodnotenia
  • variabilita v nastavení poistenia
  • možná voľba a zmena investičnej stratégie
  • mimoriadne vklady a výbery

Kapitálové životné poistenie:

  • garantovaný výnos
  • podiel na výnose poisťovne
  • vhodné aj pri vyššom veku klienta

Akú životnú poistku zvoliť

Ak je klient konzervatívny, je pre neho vhodná kapitálová poistka. Neriskuje stratu peňazí. Avšak klient nemôže očakávať vysoké zhodnotenie peňazí.

Živiteľ rodiny to má komplikovanejšie. Životné poistenie by mal mať určite ten, kto má v rodine najvyšší príjem a ostatní členovia rodiny sú od neho závislý.

Úplne inak určite rozmýšľa mladý človek, ktorý je bez záväzkov. Súčasne mladý klient získa lacnejšie poistenie ako starší. Lacnejšie poistenie získa aj klient, ktorý neprekonal závažnejšie úrazy alebo operácie.

Každý klient by si mal vybrať takú poistku, ktorá neobsahuje služby, ktoré nepotrebuje, a teda nemá význam za ne platiť.

Kto podpíše kratšiu zmluvu s tým, že potom podpíše ešte jednu, riskuje, že pri zmene zdravotného stavu už nebude musieť byť poistiteľný.
 

Mali by ste vedieť, že...

Poistenie je služba. Poistenie nie je zadarmo.

Skôr ako uzatvoríte zmluvu o životnom poistení, zamyslite sa, či životné poistenie naozaj potrebujete. Poistiť si život má zmysel predovšetkým pre ľudí, od ktorých príjmu je závislý niekto ďalší – deti, manželka.

Rozhodnite sa, či chcete byť iba poistený, alebo si chcete aj sporiť.

Zvážte, či ste poistné schopný dlhodobo platiť. Pozor na indexáciu (každoročné zvyšovanie poistného o infláciu), vďaka ktorej bude každoročné poistné vyššie (pri uzatvorení zmluvy môžete spravidla indexáciu odmietnuť).

V prvých dvoch až troch rokoch od uzavretia životnej poistky býva jej odkupná hodnota nízka (až nulová), čo súvisí najmä s uhradením poplatkov a provízií za uzatvorenie zmluvy. Z mesačnej platby sa uhrádza aj krytie rizika a poplatky za vedenie zmluvy.