Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Cestovné poistenie

Chystáte sa na dovolenku, pobyt alebo služobnú cestu do zahraničia?

Ideálnu dovolenku pri mori, na horách, v exotickej prírode, v kruhu rodiny či priateľov a s tým spojený oddych a relax, môžu prekaziť neočakávané situácie. Nenechávajte nič na náhodu a uzavrite výhodné cestovné poistenie pre prípad nepredvídaných udalostí. Bežné ošetrenia vás môžu stať stovky či tisíce eur.
 

Cestovné poistenie podľa vašich potrieb vás ochráni pred rizikami náhleho ochorenia, úrazu, straty batožiny či zodpovednosti za škodu inej osobe.
Nájdeme vám optimálne cestovné poistenie, či už krátkodobé poistenie alebo cenovo výhodné celoročné poistenie, prípadne ešte výhodnejšie rodinné cestovné poistenie.


yes Pokiaľ potrebujete uzavrieť cestovné poistenie ihneď, alebo ho chcete uzavrieť pohodlne z domova, urobte to tu a teraz jednoducho uzavretím cestovného poistenia od Allianz - Slovenskej poisťovne.


Čo možno poistiť?
 

Poistenie liečebných nákladov (ošetrenia, lieky, hospitalizácia, repatriácia, transporty, doprava a ubytovanie sprevádzajúcej osoby, zuby, zásah horskej služby, riziká súvisiace s terorizmom...)


Asistenčné služby (turistické a lekárske informácie, telefonická pomoc v núdzi, tlmočenie, preklady...)


Poistenie právnej ochrany


Úrazové poistenie (trvalé následky úrazu a smrť následkom úrazu)


Poistenie zodpovednosti za škodu (na zdraví a na majetku, finančné škody)


Poistenie batožiny (poškodenie, krádež)


Poistenie oneskorenia a zrušenia letu


Poistenie rizikových športov


Poistenie storna cesty


Poistenie manuálnych pracovných ciest


Poistenie technickej asistencie