O nás

Merkury Broker, s.r.o. je spoločnosť odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti poistných produktov. Sme stabilná, dynamicky napredujúca spoločnosť s viac ako desať ročnou históriou na slovenskom poisťovacom trhu, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18274/V.

Poradenskú činnosť vykonávame na základe rozhodnutia NBS podľa § 42 zákona č.95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Táto licencia pod registračným číslom 25227 (PAG025227) s číslom rozhodnutia UDK-092/2006/PAGP nás oprávňuje zastupovať záujmy našich klientov v akejkoľvek z poisťovní, podnikajúcich na území Slovenskej republiky.

Merkury Broker, s.r.o. je nezávislým profesionálnym sprostredkovateľom poistenia, ktorý ponúka svojim obchodným partnerom služby bezplatne. Snažíme sa flexibilne reagovať na požiadavky našich klientov, sledujúc všetky aktuálne trendy. Okrem ústretového tímu ľudí, našich spolupracovníkov pracujúcich dennodenne v teréne a našich obchodných kanceláriách, investujeme aj do moderných komunikačných technológií s cieľom čo najrýchlejšieho a najpohodlnejšieho vybavenia vašich požiadaviek. Ponúkame Vám tradičné možnosti poistenia v priamom kontakte s našimi spolupracovníkmi alebo kedykoľvek využiť internetové možnosti online poistenia.

Pokúsime sa nájsť ideálne riešenie Vašich potrieb v oblastiach:

  • zhodnotenie aktuálneho stavu poistenia
  • návrh komplexného poistného programu
  • uzatvorenie a správa poistenia
  • asistencia pri likvidácii poistných udalostí
  • klientsky servis

Ponúkame Vám služby na profesionálnej a odbornej úrovni. Získate v nás korektného a spoľahlivého partnera.

Zastupujeme záujmy klienta. Využite naše služby v on-line poistení alebo osobne v ktorejkoľvek z našich obchodných kancelárií, či u našich spolupracovníkov.

Neviete nájsť konkrétne poistenie? Prehľadný zoznam druhov poistenia nájdete v produktovej mape.


SSL