Kontakt

Prevádzkovateľ:
Merkury Broker, s.r.o.
Letná 40
040 01 Košice
IČO:
36328910

Správa online poistenia:

Tel.:
0918 555 034
E-mail:
poistenie@merkurybroker.sk

Obchodné kancelárie:


Centrála spoločnosti Merkury Broker, s.r.o.
Letná 40
040 01 Košice
Tel.:
055/729 58 74, 729 58 75
Mobil:
0905 611 904, 0905 611 905
0905 611 906, 0903 618 728
E-mail:
kosice@merkurybroker.sk
Obchodná kancelária Banská Bystrica
ČSA 25
974 01 Banská Bystrica
Mobil:
0905 868 703, 0917 989 005, 0915 293 777
E-mail:
mackovic@merkurybroker.sk

Obchodná kancelária Kežmarok
Baštová 6
060 01 Kežmarok
Mobil:
0907 182 567, 0917 624 249
E-mail:
kezmarok@merkurybroker.sk

Obchodná kancelária Spišská Nová Ves
Gorkého 5
052 01 Spišská Nová Ves
Mobil:
0905 585 073, 0918 808 148
E-mail:
snv.kancel@gmail.com

Obchodná kancelária Spišské Podhradie
Mariánske námestie 34
053 04 Spišské Podhradie
Mobil:
0905 902 628
E-mail:
morongova@mail.t-com.sk

Obchodná kancelária Levoča
Vetrová 5
054 01 Levoča
Mobil:
0905 585 073, 0918 513 146
E-mail:
levoca@merkurybroker.sk

Obchodné zastúpenie Košice
Pajorova 5
040 01 Košice
Mobil:
0905 611 907, 0904 622 100
E-mail:
oto.prokop@merkurybroker.sk

Obchodné zastúpenie Livina (okr. Partizánske)
Livina 16
956 32 Nadlice
Mobil:
0902 323 777
E-mail:
zltymajak@stonline.sk
Obchodná kancelária Lučenec
Petőfiho 3
984 01 Lučenec
Mobil:
0905 611 908, 0917 979 004
E-mail:
lucenec@merkurybroker.sk

Obchodná kancelária Brezno
Boženy Nemcověj 2
977 01 Brezno
Mobil:
0918 555 034, 0949 388 997
E-mail:
poistenie@merkurybroker.sk

Obchodná kancelária Poprad
Partizánska 687/88
058 01 Poprad
Mobil:
0903 993 393, 0917 242 456
E-mail:
jahoda.peter@gmail.com

Obchodná kancelária Poprad
Huszova 1
058 01 Poprad
Mobil:
0948 108 288
E-mail:
maria.krajco@gmail.com

Obchodná kancelária Stará Ľubovňa
Námestie Sv. Mikuláša 16
064 01 Stará Ľubovňa
Mobil:
0917 847 314
E-mail:
asistentkalubovna@gmail.com

Obchodná kancelária Krupina
Svätotrojičné námestie 5
963 01 Krupina
Mobil:
0949 138 229
E-mail:
poistenie@merkurybroker.sk

SSL